Naziv kompanije:
AK Tasić Kragujevac
Sedište kompanije:
Kraljevačkog bataljona 235/2
RS-34000 Kragujevac
Pravna forma:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
Banka:
Bankovni kod:
Broj računa:
IBAN: