Obnovite vozni park

PORSCHE SCG i PORSCHE LEASING su uvek raspoloženi za pametne poslovne poteze. Zato smo rešili da vam omogućimo da obnovite svoj vozni park automobilima marke Volkswagen, Audi, SEAT ili Volkswagen Privredna vozila po izuzetnim uslovima.
Obnovite vozni park

U ovom slučaju izuzetni uslovi nisu samo fraza, već činjenica da do novog automobila dolazite na 3 rate, tokom 2 godine i to bez kamate.

Tako je, dobro ste razumeli.

3 RATE, 2 GODINE OTPLATE, 0% KAMATE!

Povoljno kao kupovina za gotovinu! Ovo je racionalna odluka - neka Vaš automobil otplaćuje sam sebe.

Volkswagen sarađuje uvek sa proverenim i pouzdanim partnerima. Da li ste to Vi?

Informativna ponuda za finansijski lizing:

LNF Caddy4 Compact Trend 2.0 TDI

Obnovite vozni park  
Bruto nabavna vrednost automobila (predmeta lizinga): € 19,790.00
Iznos učešća 33.00%: € 6,530.70
Broj lizing rata i period njihovog dospeća 2 rate koje dospevaju godišnje (u skladu sa planom otplate)
Iznos lizing rate (naknade) € 6,629.65
Drugi troškovi koji nastaju zaključenjem Ugovora o finansijskom lizingu: € 245.98
Nominalna kamatna stopa 0.00%
Efektivna stopa lizing naknade 1.23%
Ukupno plaćanje pre preuzimanja predmeta lizinga: € 6,776.68
Preostala vrednost predmeta lizinga 0.00%: € 0.00

 

 

U druge troškove koji nastaju zaključenjem Ugovora o finansijskom lizingu spadaju: troškovi obrade ugovora, naknada za upis u lizing registar i PDV na kamatu.

U plaćanje pre preuzimanje vozila ulaze: ucešće, troškovi obrade ugovora, naknada za upis u lizing registar, 1.mesečna rata lizing naknade i PDV na kamate.

U ponudu nisu uključeni troškovi tehničkog pregleda i troškovi registracije.

Devizna klauzula: svi iznosi navedeni u informativnoj ponudi su izraženi u evrima, dok ce se sva plaćanja po osnovu Ugovora vršiti po prodajnom kursu Raiffeisen Banke AD Beograd na dan obračuna.

Osiguranje predmeta lizinga: primalac lizinga je dužan da pre preuzimanja vozila zaključi i stavi na uvid davaocu lizinga polisu potpunog kasko osiguranja sa 5% odnosno 10% ucešca u šteti (franšiza) koja uključuje i osiguranje vozila protiv rizika krađe i utaje. Primalac lizinga može zaključiti polisu kasko osiguranja sa jednom od sledećih osiguravajućih kuća: Generali, Dunav, Uniqa i Wiener Städtische osiguranjem.

Procenjeni trošak osiguranja iznosi 3-6% od bruto vrednosti predmeta lizinga, koji može biti odjednom ili u 12 jednakih mesečnih rata plaćen. Podatak o procenjenom trošku osiguranja dat je okvirno i ne obavezuje davaoca lizinga, obzirom da će konačnu vrednost mesečnog troška po ovom osnovu odrediti neposredno osiguravač prilikom zaključenja ugovora o kasko osiguranju.

Pravo opcije: Primalac lizinga ima pravo da nakon isteka ugovora o lizingu i isplate svih obaveza iz i po osnovu Ugovora otkupi predmet lizinga po iznosu preostale vrednosti, bez ikakve dodatne naknade davaocu lizinga, o čemu je dužan izvestiti davaoca lizinga najkasnije 30 dana pre isteka roka na koji je Ugovor o lizingu zaključen.

Ponuda je informativnog karaktera i ne obavezuje ni jednu stranu na zaključivanje ugovora pod navedenim uslovima, i može se menjati u zavisnosti od procene boniteta klijenta i od ponuđenih sredstava obezbeđenja.