NOVOSTI U PRODAJNOM SALONU
19.10.2017

Finansijski lizing

Zašto finansijski lizing?
Finansijski lizing

 

Finansijski lizing je vid finansiranja, koji podrazumeva postojanje tri učesnika: primalac lizinga, davalac lizinga i isporučilac. On predstavlja moderan način finansiranja i namenjen je prvenstveno klijentima koji po isteku ugovora žele da zadrže vozilo.Ovaj vid lizinga je takođe pogodan i za firme koje vozilo žele amortizirati u poslovnim knjigama, s obzirom da se vozilo evidentira kao finansijska imovina Primaoca lizinga.

Lizing je ugovorni odnos koji korisniku lizinga omogućava korišćenje nekog dobra (predmeta lizinga), koji se nalazi u vlasništvu Davaoca lizinga (tj.lizing kuće) u zamenu za ugovorene mesečne rate lizinga.

  • Standardni rok otplate od 24-72 meseci
  • Minimalni iznos učešća je 20% od bruto vrednosti vozila

 

10 razloga za finansijski lizing

1. Jednostavan proizvod
2. Transparentna i razumljiva finansijska ponuda
3. Fleksibilna, individualna i brza rešenja i procedure
4. Brze procedure omogućavaju da u roku od 48h dođete do automobila
5. Novoosnovana preduzeća mogu da apliciraju za lizing (uz jemstvo drugog pravnog lica)
6. Mogućnost realizacije lizinga bez dodatnih obezbeđenja/garancija
7. Kod pravnih lica predmet lizinga (vozilo) se u bilansima vodi kao osnovno sredstvo što je           bitno zbog obračuna amortizacije
8. U bilansu stanja, finansijski lizing se vodi kroz evidentiranje sredstava i obaveza. U slučaju   finansiranja putem finansijskog lizinga kamate i naknade se tretiraju kao finansijski rashodi u   bilansu uspeha preduzeca, dok se lizing rate raspoređuju na smanjenje obaveze po lizingu.
9. Tokom trajanja ugovora o lizingu, vlasnik predmeta lizinga (vozila) je lizing kuća koja je   odobrila lizing
10. Otplatom poslednje lizing rate, Primalac lizinga postaje vlasnik predmeta lizinga (vozila)