Naziv kompanije:
Autokuća Tasić d.o.o.
Sedište kompanije:
Slovenski put 25
CS-35000 Jagodina
Pravna forma:
Telefon:
+381 (0)35 88 50 480
Fax:
+381 (0)35 88 50 481
E-mail:
Broj registra:
20351918
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
105361958
Banka:
UniCredit
Bankovni kod:
Broj računa:
170-30012300000-22
IBAN: